Life Planning. Wat een feest…!

De interessante ontmoeting

Op een mooie dag in mei ontmoette ik hem op een bijeenkomst voor startende ondernemers. Wij kenden elkaar niet en ik stelde mij voor als specialist in Financial Life Planning. Wat dat dan precies was, vroeg Jeroen. Iemand die mensen helpt bij het maken van belangrijke keuzes in het leven. En dat bijna iedere keuze, soms grote, financiële consequenties heeft. Jeroen vertelde mij over zijn plannen. Enthousiast en gedreven maar, iets verraadde mij dat hij ergens aan twijfelde. Toen ik hem vroeg naar zijn relatie vertelde hij mij dat hij getrouwd was met Lisanne en twee kinderen had, Bas en Boris. Waarvan Bas die nu acht jaar was aan het syndroom van Down leed. Lisanne was onlangs werkeloos geworden en haar vooruitzichten waren niet florissant. Een baan als administratief assistente zat er voorlopig, gezien de economische malaise, niet in, dacht hij. Wat Lisanne van deze plannen vond. Het werd even stil. Hij keek mij aan en zei dat hij dacht er met haar wel uit te komen. Het was immers een goed plan, toch? Ja, Lisanne twijfelde wel en had al eens wakker gelegen. Maar zijn motto was: What does not kill you makes you stronger. Dus was hij natuurlijk van plan het door te zetten…. ik hield hem voor dat het mijn ervaring is dat in 70% van de gevallen dat mensen uit elkaar gingen er een financiële aanleiding is. Mijn ervaring is ook dat een investering in preventie bij twijfel veel (financiële) ellende en relatiebreuken écht kan voorkomen. Was hij bereid zijn relatie met haar en de kinderen op het spel te zetten? Nee. Was hij dan ook bereid hierin te investeren in tijd en geld. Ja! Hoe dat dan werkte.

Mijn rol als Financial Life Planner

We spraken af. Bij hem thuis. Met Lisanne en we bespraken de plannen opnieuw. Mijn rol was die van facilitator en criticaster. Naar twee kanten toe. Voor het gesprek was er huiswerk gemaakt en een korte gedragstest. Lisanne was erg blij met de serieuze aandacht voor haar positie en haar twijfels. Tijdens het gesprek werd er veel duidelijk. Naast de mooie vergezichten die Jeroen schetste ben ik ingegaan op de financiële consequenties en met name de risico’s van de plannen. Daar zaten de twijfel en angst bij Lisanne. Dat werd Jeroen tijdens het gesprek steeds meer duidelijk. Ook werd het Lisanne duidelijk hoe Jeroen bedacht had, op zijn manier, om te gaan met die risico’s.  Als professional had ik daar uiteraard ook een visie op. Al met al werden de plannen duidelijker, ontstond er wederzijds begrip en ontstond er meer inzicht in de situatie en in elkaar. Mede, denk ik,  omdat we niet alleen de plannen hebben getoetst op financiële houdbaarheid maar ook  de resultaten van de vooraf gemaakte gedragstest hebben betrokken bij het gesprek. Dit leidde tot meer begrip over en weer aangaande de risico’s van het plan en wat die risico’s met je (kunnen) doen.

Hoe ging het verder…

Het bedrijf is er niet gekomen. In goed overleg. Jeroen is inmiddels salesmanager en Lisanne vond zes maanden later een baan op de administratie van een zorgverzekeraar. Onlangs sprak ik hem weer en hij vertelde dat hij gelukkig was met zijn leven en de keuzes die ze samen hebben gemaakt. Ze hadden een tweedehands camper gekocht.  En ze waren voor het eerst sinds lange tijd weer samen met de Boris en Bas op vakantie geweest…. Wat een feest! Wil jij nu ook eens weten wat Life Planning voor jou kan betekenen? Vind jouw eigen life planner hier: http://www.vlpn.nl/#vind-uw-life-planner.

Camper Life Planning

Camper Life Planning

 

Persbericht

Vereniging Life Planners Nederland klaar voor groei

Financial Life Planning wordt in 2014 nog steviger op de kaart gezet

Sint Michielsgestel,  23 januari 2014 – De Vereniging Life Planners Nederland (VLPN) is klaar voor verdere groei in Nederland. Vorig jaar is de organisatorische structuur voor een actieve vereniging, inclusief website, neergezet. Vanuit die basis gaat de vereniging Financial Life Planning in Nederland nog steviger op de kaart zetten. In dat streven spelen de VLPN-leden de hoofdrol. Op de ledenvergadering van 9 januari 2014 deelden zij de eerste resultaten en nieuwe voorstellen. Hieruit blijkt een grote bereidheid om er gezamenlijk de schouders onder te zetten.  

De financiële sector was in het verleden vaak gericht op de verkoop van afzonderlijke financiële producten, bijvoorbeeld voor pensioen of arbeidsongeschiktheid. Met de opkomst van financiële planning kwam de bredere financiële context van klanten beter in beeld. Financial Life Planning gaat nog een stap verder. Deze aanpak draait om de doelen van de klant en de vraag hoe geld in te zetten is om die wensen in te vullen. Financial Life Planners bieden een gestructureerd en objectief adviesproces om op basis van persoonlijke kernwaarden, doelstellingen en prioriteiten een integraal financieel adviesplan te ontwikkelen. Zo krijgen klanten een praktisch raamwerk voor het maken van keuzes en het nemen van belangrijke beslissingen in hun leven, op financieel en immaterieel gebied.  

Voorzitter Jelle Bartels, zegt over de ambities van de VLPN: “Een klant wil geen financieel product kopen, maar zijn of haar doelen realiseren. Iemand wil prettig leven, reizen of bijvoorbeeld zijn creativiteit ontplooien. Geld en andere financiële oplossingen zijn daarbij slechts een middel. Financial Life Planners gaan samen met klanten op zoek naar wat iemand écht wil. Met een integraal financieel plan zijn die persoonlijke doelen daadwerkelijk te bereiken. Financial Life Planning vraagt dus veel meer dan financiële kennis. De essentie is het achterhalen van drijfveren. Helaas is deze aanpak nog geen gemeengoed in de financiële wereld. Toch groeit de interesse in de activiteiten van onze leden. We krijgen steeds meer vragen over onze aanpak. Het is nu de uitdaging om dit momentum te benutten en de voordelen van Financial Life Planning verder uit te dragen en te versterken. Wij zijn er klaar voor.” 

Om de ambities voor 2014 concreet vorm te geven, presenteerden verschillende VLPN-werkgroepen tijdens de ledenvergadering hun actieplannen. Zo organiseert een werkgroep een inspiratiedag waar consumenten zelf kunnen ervaren wat Financial (Life) Planning voor hun leven kan betekenen. Andere leden delen hun kennis en klantcases op het blog van de VLPN. Op die manier kunnen geïnteresseerden Financial Life Planning zelf ontdekken. Verder zijn er vergevorderde plannen om een film te maken, waarin het werk en de aanpak van Financial Life Planners helder wordt uitgelegd. 

Over de VLPN

De Vereniging voor Life Planners (VLPN) is in 2012 opgericht en wil de naamsbekendheid van Financial Life Planning verbeteren en het imago van en Financial Life Planners versterken. De VLPN is een vereniging voor alle Financial Life Planners in Nederland en heeft al 30 leden mogen verwelkomen. Kijk voor meer informatie op www.vlpn.nl. 

Voor meer informatie:

VLPN

Leontine van Roosmalen, secretaris

Tel: 088 1440440

E-mail: info@vlpn.nl