Filosofie

Geld behoort de mens te dienen, niet andersom. Dit is de basisfilosofie van elke financial life planner. Ons idee is nog ouder dan de weg naar Rome. Plato sprak al over ‘de koning’ en ‘de filosoof’. De koning stond voor de wereld van geld en materie. De filosoof voor zingeving, de betekenis van je leven. Een financial life planner wil niets liever dan jou ondersteunen in een gezonde balans tussen het geld, inclusief alle materiele aspecten, en de kwaliteit van je leven.

Van nature is de accountant, de belastingadviseur, de bankier of je financiële intermediair veelal geneigd om vooral naar de financiële kant van een vraagstuk te kijken. De financial life planner gaat een stap verder door per definitie ook de menselijke kant erbij te betrekken. Er is zoveel meer dan geld. Sterker nog: wij beschouwen geld alleen als een heerlijk middel om je hoogste goed te leven. Of het nu gaat om je werk, je relaties met jezelf en anderen, of de omgeving waarin je leeft.

Financial life planning is een gestructureerd en objectief adviesproces dat mensen helpt om visie op de essentie van hun leven te ontwikkelen, bij te stellen en praktisch te realiseren. De financial life planner levert een financieel adviesplan, op basis van je persoonlijke kernwaarden, innerlijke drijfveren, doelstellingen en prioriteiten. Een praktisch raamwerk voor het maken van keuzes en het nemen van belangrijke beslissingen in je leven op zowel materieel als immaterieel gebied.

Een financial life planner brengt je potentiele realiteit in kaart. Je wordt geholpen om van binnenuit te kiezen voor wat jij als de kern van je leven beschouwt. Dat zorgt altijd voor brandstof om het door jou gewenste resultaat te realiseren. Het levert focus en enthousiasme op. Het verrijkt je leven, het inspireert en ja … het levert vaak ook wat creatieve spanning op tussen wat je zou willen en wat de huidige realiteit is. Maak je daarover vooral geen zorgen. Hoe meer creatiespanning iemand kan uithouden, des te meer hij kan creëren en realiseren. Een financial life planner verstaat de kunst van zijn of haar ambacht. Hij kent ook zijn grenzen. Als een loyale gids, een ware rots in de branding, kun jij stevig vertrouwen op zijn kennis, ervaring en attitude.

Financial life planners vragen verder door dan de gemiddelde financieel specialist. Tijdens het adviesproces wordt er ongetwijfeld aan je gevraagd wat je wil bereiken en hoe de omstandigheden er nu voor jou uitzien. Een financial life planner is er goed op voorbereid om jou professioneel te helpen bij het achterhalen van en concentreren op de belangrijkste (financiële) levensdoelstellingen en prioriteiten. Hij wil niets liever dan jou adviseren en begeleiden in de praktische realisatie van de zaken waaraan jij de meeste waarde hecht. Wellicht is het minder werken, of anders werken. Misschien gaat het om persoonlijke ontwikkeling of om een droom als ondernemer. Elk mens is uniek. Iedereen heeft zijn of haar specifieke wensen en verlangens om in vervulling te laten gaan. Wellicht is er zelfs sprake van een stille roeping waaraan je niet eerder gehoor hebt durven te geven.

In gesprek met een financial life planner bouw je bewust een moment van rust in om stil te staan bij hoe het geld, of er nu sprake is van een tekort of overvloed, jouw leven het beste kan dienen.

Een financial life planner is pas tevreden als jij het leven leeft zoals jij daarvoor ten diepste kiest.