Onze leden

De leden van de Vereniging Life Planners Nederland (VLPN) zien een (financiële) wereld voor zich waar de mens centraal staat, adviseurs echt adviseren, inspireren en goed luisteren. Waar het grootste risico voor de financial life planner is om niet

de doelstelling van de klant praktisch te realiseren. Met het hart als regisseur. Waar geld de mens dient, niet andersom. Met relaties voor het leven. Met oprechte liefde voor het vak en de medemens. Waar de vertaling van kwaliteit van leven naar een tastbaar adviesplan het uitgangspunt vormt van elk advies.

De aangesloten leden beschikken over de juiste competenties om het verlangen van de consument naar vertrouwen, oprechte verbinding, empathie, transparantie, authenticiteit en dienstbaarheid waar te maken.

Wat verstaan onze leden onder financial life planning?

Financial life planning is een gestructureerd en objectief adviesproces dat mensen helpt om:

  1. te concentreren op de kernwaarden en innerlijke drijfveren die voor de betrokken persoon de hoogste kwaliteit van leven opleveren;
  2. de belangrijkste (financiële) levensdoelstellingen en prioriteiten voor zichzelf vast te stellen, niet alleen als momentopname, maar in een doorlopend adviesproces tijdens de samenwerking tussen de financial life planner en de cliënt;
  3. op basis van de kernwaarden, innerlijke drijfveren, doelstellingen en prioriteiten een adviesplan op te (laten) stellen, als raamwerk voor het maken van keuzes en het nemen van beslissingen in het leven op zowel financieel als niet-financieel gebied.

Wat zijn de basisvereisten voor onze financial life planners?

Open communicatie over zowel materiele (geld & financiën) als immateriële aspecten (bijvoorbeeld kernwaarden, innerlijke drijfveren, betekenis van het leven). Een financial life planner zal altijd verkennen, inventariseren en kaderen van wat geld betekent voor mensen. Een financial life planner weet zich te verbinden met de klant, van hart tot hart, vanuit een holistische en liefdevolle kijk op mensen en situaties.

  • Het achterhalen en door de cliënt laten ontdekken van de diepste, meest betekenisvolle doelstellingen en wensen door een gestructureerd en objectief adviesproces. Met gebruikmaking van een mix van professionele en geavanceerde relationele vaardigheden. Met een heldere focus op de mens en zijn of haar leven.
  • Het bespreken en zo goed als mogelijk (laten) oplossen van mogelijke obstakels (extern of intern binnen de cliënt zelf),
  • Het (onder regie laten) maken van een tastbaar adviesplan waarin de levensvisie van de cliënt het centrale uitgangspunt vormt.
  • Het kunnen begeleiden van de cliënt in de realisatie van zijn doelstellingen conform de aangegeven prioriteiten.