Over de vereniging

De VLPN (Vereniging Life Planners Nederland) heeft als doel om lifeplanning bekend te maken in Nederland. De vereniging bestaat uit 30 geregistreerde Financial Life Planners.

Doelstellingen

Het is de doelstelling van VLPN om de belangen van haar leden te behartigen. De nadruk ligt daarbij op het bevorderen van de naamsbekendheid en het bewaken van het imago van lifeplanning. VLPN ondersteunt en faciliteert beroepsbeoefenaren van lifeplanning (lifeplanners).

Waarom

VLPN gelooft dat een goed financieel plan de levensdoelen en wensen van een klant altijd voorop stelt. Deze manier van plannen is nog geen gemeengoed in Nederland en moet dat wel worden. Alleen zo ontstaat er weer vertrouwen tussen klant en adviseur.

Wie

VLPN staat voor Vereniging van Life Planners in Nederland. De VLPN is een vereniging voor alle Life Planners in Nederland. Daarbij is niet van belang welk beroep je uitoefent, maar hoe je dit doet. Het lidmaatschap van de VLPN staat open voor elke (financial) lifeplanner ongeacht welke opleiding hiertoe is gevolgd (toetsing vindt vind voornamelijk plaats op wat je doet (zie omschrijving wat een lifeplanner doet).

Geschiedenis

Al in 2007 is de eerste lifeplanner in Nederland opgeleid. Bevangen door de mogelijkheden en de methodiek volgden er steeds meer. Al vroeg begon de behoefte om deze adviseurs van de toekomst met elkaar te verbinden. Na diverse mogelijkheden te hebben onderzocht blijkt een vereniging toch het meeste overeenkomsten te hebben met de wensen.

In 2011 zijn door een aantal ‘kwartiermakers’ de eerste stappen gezet om te komen tot een stevig fundament. In 2012 kon al dit werk omgezet worden in een officiele vereniging. In 2013 is er veel werk gedaan om de vereniging meer gezicht te geven. Het ontwikkelen van een huisstijl, de eerste stappen in de openbaarheid (de website) zijn een feit. De volgende stappen zijn inmiddels gezet om verdere bekendheid te verkrijgen. Een avontuur waar wij graag gehoor aan geven.

Bestuur

Vanaf 18 januari 2017 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter: Marc Wilhelmus

Secretaris: Arthur Joosting Bunk

Penningmeester: Mike van de Kamp