Vrouwen en geld

logo Regel 't

“O, maar dat doet mijn man altijd!”, krijg ik als antwoord, wanneer ik mijn vrouwelijke cliënt vraag haar financiële gegevens te verzamelen aan het begin van het Life Planning traject. Ik zeg het niet graag, want ik ben er zelf ook een, maar vrouwen hebben opvallend vaak de neiging om hun financiële verantwoordelijkheden uit de weg te gaan. Geërgerd denk ik dan hoe vaak ik zelf mijn btw aangifte, de facturering en mijn bankzaken uitstel. Dat terwijl ik andere ‘must do’ taken zonder morren gewoon doe. Als adept van de eerste feministische golf vond ik dat maar moeilijk te accepteren, totdat ik me wat meer ging verdiepen in de geschiedenis van vrouwen en geld.

Geschiedenis

Laat ik niet teruggaan naar de evolutieleer en jagers en verzamelaars, en dat vrouwenhersens nou eenmaal anders geprogrammeerd zijn. Het zij zo (of niet). Juist de recente geschiedenis laat zien dat wij vrouwen nog aan het droogzwemmen zijn.

Tot een wetswijziging in 1956 was een gehuwde vrouw in Nederland niet handelingsbekwaam. Dat betekende, dat gehuwde vrouwen niet zelfstandig een overeenkomst konden afsluiten, geen huis konden kopen of een spaarrekening kon openen. Alleen met medewerking van de man of echtgenoot kon een vrouw rechtshandelingen verrichten. Bovendien was het gebruikelijk dat ze ontslag kreeg, zodra ze huwde zodat ze niet over een zelfstandig inkomen kon beschikken. Het Saksisch en Twents erfrecht bepaalde dat alleen de oudste zoon het onroerend goed kon erven om de opdeling van boerderijen te voorkomen. Dat was allemaal nog gemeengoed tijdens het volwassen leven van mijn moeder.

Kortom we zijn pas de eerste generatie vrouwen die eigen inkomen heeft, vrije toegang heeft tot scholing en werk en gelijkwaardig is aan de man volgens de grondwet. Dat besef stemt mij mild naar mezelf en mijn generatiegenoten. We hebben dus een begrijpelijke achterstand op mannen.
Nog steeds is meer dan een op drie vrouwen gedeeltelijk of geheel afhankelijk van het salaris van haar partner. De economische zelfstandigheid van vrouwen is de afgelopen tien jaar weliswaar gestegen van 39 naar 47 procent, de economische zelfstandigheid van mannen is 70% en de man verdient in Nederland nog steeds de helft meer dan de vrouw (Vrouwenmonitor 2011).

The Best Is Yet To Come

Maar dan de nieuwe generatie jonge vrouwen: recente cijfers laten zien dat jonge vrouwen aan een inhaalslag van jewelste bezig zijn: ze hebben een hoger opleidingsniveau dan mannen van hun leeftijd, studeren sneller af en een groeiend aantal (nu bijna 20%) is hoofdkostwinner.

Vrouwen van rond de dertig werken meer dan gemiddeld: 36% heeft een fulltime baan, terwijl het landelijk gemiddelde voor vrouwen op 20% blijft steken. Een op de vier geeft aan méér te willen werken, bijna de helft van de jonge vrouwen probeert structureel te sparen en 27 procent verdient meer dan hun partner. Dat is nog eens andere koek. (Viva, sept 2013).

En ja,het gaat nooit snel genoeg. Er zijn natuurlijk ook cijfers die laten zien dat vrouwen nog in onvoldoende mate economisch zelfstandig zijn, maar in het licht van de geschiedenis kijk ik daar toch weer even anders naar. De Life Planner zal in de toekomst veel vaker te horen krijgen: “Financiële gegevens? Dat moet ik mijn vrouw even vragen”. Go go girls!

Comments ( 1 )

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *