What if Money Was No Object?

“So I always ask the question: What would you like to do if money were no object? How would you really enjoy spending your life? Well it’s so amazing as the result of our kind of educational system, crowds of students say ‘Well, we’d like to be painters, we’d like to be poets, we’d like to be writers’ But as everybody knows you can’t earn any money that way! Another person says ‘Well I’d like to live an out-of-door’s life and ride horses.’ I said ‘You wanna teach in a riding school?’

Alan W. Watts (Chiselhurst, 6 januari 1915 – San Francisco Bay, 16 november 1973) was een Engels filosoof, schrijver, spreker, anglicaans priester, hoogleraar en beoefenaar van de vergelijkende godsdienstwetenschappen. Hij verdiepte zich met name in de filosofie van zen, het boeddhisme en het taoïsme, en heeft met zijn werk een belangrijke bijdrage geleverd aan de introductie en popularisering van Aziatische religie en filosofie in het Westen.
Hij publiceerde meer dan 25 boeken en vele artikelen over onderwerpen als identiteit, de uiteindelijke aard van de realiteit, hogere bewustzijnstoestanden, de zin en betekenis van het leven, godsbeelden en menselijk geluk.
Watts waarschuwde, mèt andere grote pioniers op het gebied van religie en menselijk bewustzijn zoals bijvoorbeeld Aldous Huxley, Timothy Leary, John Lilly en Gregory Bateson, al in een vroeg stadium voor de gevaren van een àl te radicale onttovering dan wel reductionistische objectivering van de (Westerse) werkelijkheid:
“Inability to accept the mystic experience is more than an intellectual handicap. Lack of awareness of the basic unity of organism and environment is a serious and dangerous hallucination. For in a civilization equipped with immense technological power, the sense of alienation between man and nature leads to the use of technology in a hostile spirit – to the “conquest” of nature instead of intelligent co-operation with nature.” Alan Watts, Psychedelics and Religious Experience, 1968.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *