De werkgever

Logo_groot

De werkgever

Een financial life planner is ook bij uitstek geschikt om een werkgever te ondersteunen in de begeleiding van zijn medewerkers. Er zijn allerlei situaties en gebeurtenissen denkbaar waarop de financial life planner van toegevoegde waarde kan zijn voor een bedrijf.

Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • individuele begeleiding en coaching waarbij kan worden achterhaald wat de medewerker ten diepste drijft, en onderzoeken in hoeverre de werkgever een rol van betekenis kan en wil spelen in de realisatie daarvan, binnen of buiten de onderneming;
  • werknemers met financiële problemen helpen om opnieuw ‘het lek boven de krijgen’, oude patronen te doorbreken en een nieuwe financiële situatie te laten ontstaan;
  • het begeleiden van medewerkers tijdens een proces van re-integratie;
  • vitaliteit en vernieuwing van teams, door alle leden van een team met behulp van een financial life plan opnieuw in hun autonome kracht te laten komen;
  • het voeden van de innerlijke motivatie en inspiratie, het beantwoorden van de vraag ‘waarom’ betrokken werknemer voor het bedrijf werkt. Hoe meer de medewerker innerlijk is gedreven om te doen wat hij graag wil doen, hoe groter het commitment aan het bedrijf, hoe beter de resultaten;
  • begeleiding van medewerkers in moeilijke situaties, zoals bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden, of gezondheidsproblemen;
  • het adviseren van werknemers die (vervroegd) met pensioen gaan of eerder willen stoppen met werken.

Er is een aantoonbare relatie tussen de mate van betrokkenheid van de werknemer bij de missie en visie van de onderneming en de winst van de onderneming. Hoe hoger de betrokkenheid, hoe beter de resultaten. Hoe beter de werknemer in zijn of haar vel zit, hoe beter ook de gezondheid. Betrokkenheid, ook vaak engagement genoemd, behoort tot het belangrijkste aandachtsgebied van een life planner. Wat beweegt jou als mens? Waar gaat je bloed sneller van stromen? Wanneer heb je de baan gecreëerd, die zo dichtbij je innerlijke drijfveren past, dat je het nauwelijks meer als werken beschouwt?

Financial life planning is een gestructureerd en objectief adviesproces dat medewerkers binnen een bedrijf helpt om:

  • te concentreren op de kernwaarden en innerlijke drijfveren die voor de betrokken medewerker de hoogste kwaliteit van werken opleveren;
  • de belangrijkste (financiële) werkdoelstellingen en prioriteiten voor de medewerker te ontdekken;
  • op basis van de kernwaarden, innerlijke drijfveren, doelstellingen en prioriteiten van de medewerker een (financieel) adviesplan op te stellen, mede als raamwerk voor het maken van keuzes en het nemen van beslissingen in het leven op zowel materieel als immaterieel gebied.

Een financial life planner is erop getraind om integraal te kijken naar mensen en situaties. Hij kent zijn eigen grenzen en is erop gespitst om ook oplossingsrichtingen aan te dragen op gebieden die niet direct binnen zijn eigen expertise liggen. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk van experts op aangrenzende gebieden zoals bijvoorbeeld budgetcoaches, mediators, schuldsaneerders, echtscheidings-specialisten, business coaches, psychologen en noem verder maar op.

De financial life planner maakt optimale verbinding tussen de belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Door oprecht aandacht te schenken aan het menselijke aspect achter het werkt, weet de financial life planner binnen bedrijven een positieve bijdrage te leveren aan de bloei van de onderneming, die voor een belangrijk deel is gebaseerd op de groei en ontwikkeling van individuele medewerkers.

manage your money,
live your life

logo_small
Logo_groot

Vind uw Life Planner

DE VLPN BESCHIKT OVER RUIM 30 GEREGISTREERDE LIFE PLANNERS. VIND HIERONDER DE LIFE PLANNER BIJ U IN DE BUURT:

Contact

BENIEUWD WAT LIFEPLANNING VOOR JE KAN BETEKENEN? OF WIL JE LID WORDEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP! 

WAAR VINDT U ONS?

Correspondentie adres:

Wil je meer informatie of lid worden, stuur dan even een email of bel ons.

Voorzitter Jaap van der Meer,

Secretaris Robin Heuten,

Penningmeester Mike van de Kamp,

STUUR ONS EEN BERICHT

een tevreden klant,
is wat voor ons telt

Onze blog

“Nederland pakt life planning buitengewoon goed op”

“Financieel adviseurs staan het dichtst bij het voor zoveel mensen o zo moeilijke geldthema. Sommigen zeggen zelfs dat financieel adviseurs het probleem zíjn.” Aldus George Kinder, het boegbeeld van (financial) life …

Lees meer